Kungapalatset. Foto: Anders Malm

Museer

Sancta Birgitta Klostermuseet har öppnat igen efter en Corona-relaterad paus och välkomnar besökarna med en omgjord utställning och två specialutställningar.

De arton andra museerna i kommunen och den permanenta utställningen om kemisten Jacob Berzelius, upptäckaren av fem grundämnen och grundare av det kemiska periodiska systemet, vittnar om otrolig mångfald och kvalitet.

Läs mer


Mårten Skinnares Hus. Foto: Bernd Beckmann

Vadstena hospital

I Vadstena inrättades 1826 Sveriges första centralhospital för sinnessjuka och Sveriges första psykiatriska läkare - Georg Engström - anställdes. Det fanns goda förutsättningar för Vadstena som sjukvårdsstad. Vadstena hade redan en hospitalstradition genom Mårten Skinnares Hospital, grundat 1519, samt Helgeandshuset som tillkom redan år 1400 och var verksamt under klostertiden. Under 140 år hade även gamla nunneklostret används som statens Krigsmanshus (1643-1783).

Läs mer


Mårten Skinnares grav. Foto: Bernd Beckmann

Vadstena kloster

1346 testamenterade kung Magnus Eriksson och drottning Blanka kungapalatset till grundandet av en kunglig gravkyrka med tillhörande kloster. Samtidigt fick Birgitta Birgersdotter uppenbarelser där Gud gav henne uppdtarget att grunda en ny klosterorden i Vadstena. Det blev till slut Birgittas vision som blev verklighet och Vadstena blev moderkloster för Den helige Frälsarens Orden eller Birgittinorden.

Läs merRödtornet och Bergenstråhlska huset. Foto: Bernd Beckmann

Kulturhistoriska byggnader

Vadstena har bevarat mycket av sin medeltida miljö. Den äldsta byggnaden, Folkungaättens palats, byggdes redan på 1260-talet och blev under 1300-talet en del av Birgittasystrarnas första kloster. På stadens äldsta torg hittar du Rådhuset som tillkom kort efter att Vadstena fick sina stadsprivilegier år 1400. På Rådhustorget finns hus från varje sekel mellan 1400- och 2000-talet. Mellan det gamla klostret och slottet finns flera äldre byggnader bevarade, även hospitalsområdet, bakom klostermuren, har stora delar av sin byggnadshistorik kvar.

Läs mer


Väversunda kyrka. Foto: Bernd Beckmann

Kyrkor och kloster

Medeltida klosterkyrkan har utsikt över staden och är Vadstenas viktigaste landmärke. Kyrkan byggdes mellan 1384 och 1430 enligt Hl. Birgittas föreskrifter: slät gärning, ödmjuk och stark.

På slätten utanför staden finns andra medeltida kyrkor, av vilka Herrestad (1112), Örberga (1116) och Hagebyhöga (1120) tillhör de äldsta kyrkorna i Sverige.

Dessutom finns det två aktiva kloster inom kommunen, Birgittasystrarnas kloster Pax Mariae och Hl. Hjärtas kloster vid Omberg samt flera kyrkorum och frikyrkor.

Läs mer


Borghamn, inre hamnen, 1935. Foto: Digitalt museum

Byggnadsminnet Borghamn

Området vid foten av Omberg, som betecknas "Byggnadsminnet Borghamnsskolan" i regeringsbeslutet om byggnadsminneförklaring av den 1993-01-28, är Vadstena kommuns största och äldsta byggnadsminne av industriell karaktär. Förutom 22 byggnader omfattas även hela hamnen, Bockakyrkogården med beteshagen samt hundgravarna vid infarten till Borghamn Strand av byggnadsminnesförklaringen.

Borghamn grundades av Göta kanalbolaget 1810-1827 och har varit arbetsstation och fånganstalt under Kronoarbetskåren 1842-1894.

Läs merVy över Omberg i höst. Foto: Nicklas Johansson (NAM)

Omberg

Omberg ligger i Östergötland vid Vätterns strand och är landets artrikaste skogslandskap med många sällsynta naturmiljöer. Den vackra bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, jätteekarna i beteslandskapet och de färgsprakande slåtterängarna är några av dem.

En milslång rasbrant med naturskogar sätter också stor prägel på landskapet. Du kan njuta av den fantastiska utsikten från Hjässan - Ombergs högsta punkt - och vandra bland jätteekar och månghundraåriga granar eller låta dig fängslas av de vackra orkidéerna som finns i Ombergs många kalkkärr.

Läs mer


Foto: Bernd Beckmann

Borghamn

Borghamn är beläget vid Ombergs norra fot, utmed Vättern. Det är den största tätorten i Vadstena kommuns södra del, som går under namnet Dal eller Östgöta Dal. Socknarna mellan Vadstena och Omberg (Nässja, Örberga, Källstad, Herrestad, Rogslösa och Väversunda) samt tidvis även St. Per och Strå bildade Dals härad under medel- och senare tiden. Under många år var Västerlösa Gård vid Borghamns inlopp häradshövdingens bostad.

Läs mer


Tåkern mot nordväst. Foto: By Nico-dk (Own work) / Wikipedia

Tåkern

Fågelsjön Tåkern ligger i sydvästra Östergötlands slättbygd, strax öster om det berömda berget Omberg och den stora sjön Vättern. Tåkern är en av Nordeuropas mest betydelsefulla häcknings- och rastplatser för många fågelarter. Här har ca 270 fågelarter setts och ca 120 arter häckar här. Sjön och dess närmaste omgivningar är avsatt som naturreservat (54 km²) och det är också ett s k Ramsarområde.

Läs mer