Ombergspensionatet (Borghamns Turisthotell), 1900

En hälsning från Borghamn. Kortet visar "Ombergspensionatet", dvs Borghamns turisthotell och togs omkring 1900.

Kronoarbetskåren med soldater och fångar hade lämnat Borghamn 1894, och f.d. officersmässan började användas som pub ungefär 1900. Snart blev det dock "turisthotell" och blev del av turisms utveckling på Omberg efter tillkomsten av järnvägen mellan Vadstena och Ödeshög 1888. Ombergs Turisthotell i Alvastra öppnades 1892, därefter Borghamns Turisthotell, 1914 Gyllenhammars Pensionat och sist Stocklyckes Vandrarhem.

Bilden på "Turisten" togs innan de stora verandorna byggdes, som vi känner från andra bilder.

Lilla Fridhem (byggt 1875) syns i vänsterkant. Huset ingick i bebyggelsen vid gamla byvägen (Svängavägen) från Västerlösa Gård upp till Omberg (Borg). Av den bebyggelsen finns bara Hagalund (även kallat Kransen) och ladugården vid Svängen kvar. Och ett äldre hus vid Brottsledet. Resten inlöstes av stenbrottet vid expansion söderut mot Skedet.

Kortet togs antagligen från ett ställe på gamla hamninfarten. I förgrunden syns stenbrottets eget industrispår, som kom från inrehamnen och de två närmaste pirerna och delade upp sig på två spår i stenbrottet vid växeln.

Kortet är järnvägsrelaterat. Det är arkiverat i Sveriges Järnvägsmuseets samlingsportal (Jvm.KCAC12383).

Upptäck områdets historia och besök årets "Sten födde Borghamn", "Kulturguidningar i Dals" guidningar i "Göta kanalbolaget och Kronoarbetskårens" Borghamn. Guidning varannan vecka juli-september.


Vy över Borghamn vid Vättern, 1909

En hälsning från Borghamn. Kortet visar "Borghamn" och togs omkring 1909.

En vy över hamnen med sina byggnader med Hovanäset i bakgrunden. En segelbåt ligger vid lilla piren, en annan vid bondbryggan.

Kortet befinner sig i Sveriges järnvägsmuseets arkiv. Kopplingen till järnvägen är - som i förra hälsningen och knappast synlig - stenbrottets industrispår, som gick förbi det lilla huset i bildmitten på höger sidan.

I bilden syns gamla och nya infarten till hamnen samt bageriet. Bageriet är kvar idag. Huset är dock i irreparabelt skick.

Kortet är järnvägsrelaterat. Det är arkiverat i Sveriges Järnvägsmuseets samlingsportal (Jvm.KCAC12384).

Upptäck områdets historia och besök årets "Sten födde Borghamn", "Kulturguidningar i Dals" guidningar i "Göta kanalbolaget och Kronoarbetskårens" Borghamn. Guidning varannan vecka juli-september.