Omberg, det urgamla berget mellan Vättern och Tåkern, är känt under många namn. Östgötarnas heliga berg, Den blommande arken, Sagornas och sägnernas berg är några av dem. På berget ryms lummiga bokskogar, medeltida jätteekar, kalkkärr med orkidéer och många vandringsleder. Här finns Alvastra kloster och högsta punkten Hjässan som var en fornborg under folkvandringstid, med fantastisk utsikt över Vättern, slätten och Tåkern. Här låg också landets äldsta naturum, naturum Omberg. Sveaskog äger en stor del av berget och har skapat Ekopark Omberg. Fem olika naturreservat ryms på Omberg,och stora delar är skyddat som natura 2000.

[Text: Länsstyrelsen Östergötland, Östergötlands natur- och kulturguidningar 2020]


Omberg

Kulturhistorisk vandring

Möt våren på Omberg

Vi njuter av Ombergs sköna natur och möter årstidernas växlingar. Spirande bokskog, blåsippor, örter i mängd eller sprakande höstfärger. Under denna heldag vandrar du med örtpedagogen och guiden Åse som berättar om folktro, magiska örter och Sveriges första trädgårdsskola.

Tider 2020
18 apr, 1 maj, 26 jun, 22 jul, 3 okt, 16 okt
kl. 10.30-16.30

Om ni är minst 6 personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning på
eller  076-895 50 36.

Pris
795 kr inkluderar picknicklunch, fika och guide. Förbokas senast dagen innan.

Plats
Start vid Ombergs Turisthotell, Alvastra.

Arrangör
Wettersaga

Kontakt
,  076-895 50 36.

Omberg

Vandring i Ellen Keys fotspår

I Ellen Keys fotspår

Ellen Key levde i början av 1900-talet och var känd författare och pedagog. Vid 60 års ålder byggde hon sitt hem Strand vid Vätterns strand. Under denna heldag får du lära känna henne mer genom att besöka Strand och vandra med guide på Omberg längs med Ellen Keys led.

Tider 2020
9 maj, 20 maj, 12 sep, 19 sep
kl. 10.30-16.30.

Om ni är 6 personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning på
eller  076-895 50 36.

Pris
795 kr inkluderar picknicklunch, fika, entré till Strand och guide.. Förbokas senast dagen innan.

Plats
Start vid Ombergs Turisthotell, Alvastra.

Arrangör
Wettersaga

Kontakt
,  076-895 50 36.

Omberg

Sverkersgården

Sverkersgården och Östgötarnas heliga berg Kultur- och naturvandring vid Sverkersgården. Om livet på medeltiden, kungamord och Östgötarnas heliga berg. .

Tider 2020
Ons 1/7 och 15/7
Kl. 15.00-16.15

Pris
100 kr

Plats
Samling vid Parkeringen Sverkersgården / Ellen Keys Strand

Arrangör
Wettersaga

Kontakt
,  076-895 50 36.

Omberg

Alvastra klosterruin

Kultur- och naturvandring vid Alvastra kloster. Om livet på medeltiden, munkarnas inflytande och varför de valde platsen Omberg.

Tider 2020
Ons 8/7 och 29/7
Kl. 15.00-16.15

Pris
100 kr.

Plats
Samling vid Parkeringen vid Alvastra kloster

Arrangör
Wettersaga

Kontakt
,  076-895 50 36.


Drottning Ommas Led

Ny vandringsled på Omberg?

Ommaborgen och andra historiska miljöer på norra Omberg. Foto: Bernd Beckmann

Det saknas vandringsleder på norra Omberg. Vi gör en rundtur enligt förslaget "Drottning Ommas Led" och passerar Marsasläpan samt östra förkastningen innan vi byter sidan på berget och vandrar tillbaka mot Borg och Drottning Ommas Borg.

Ta med stadiga skor.

Tid 2020
Lördag 18/4 kl. 14.00-16.00

Plats
Samling vid Brottsledet (Svängavägen).

Priser
100 kr/vuxen. gratis för barn. Kontantbetalning/Swish.
Efter vandringen finns möjlighet till fika på Borghamn Strand och att prova "Borghamnsvåfflan".

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Om ni är sex eller fler personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.

Möt våren på norra Omberg

Kultur- och naturvandring

Omberg vid Steneborg. Foto: Bernd Beckmann

Brottsledet, Steneborg, Marsabäcken, Marsasläpan, Marsastenen, Marsafällan, Borg, Drottning Ommas Borg, Bockakyrkogården

Kultur- och naturvandring till norra Ombergs som mest okända miljöer vid Ombergs östra förkastning. Vi får också höra sägen, hur Marsastenen hade hamnat på sin exponerad plats.

Ta med stadiga skor.

Marsastenen. Foto: Bernd Beckmann

Tider 2020
Onsdag 1/5 kl. 14.30-16.00.

Plats
Samling vid Brottsledet (Svängavägen).

Priser
100 kr/vuxen. Kontantbetalning/Swish.

Efter vandringen finns möjlighet till fika på Borghamn Strand. Fikapris 50 kr. Betalas med Kort/Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Om ni är sex eller fler personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.


Stocklycke

Naturvårdsarbete i Ekoparken

Denna kväll bjuds allmänheten in för att höra om genomförda och planerade naturvårdsinsatser på Omberg.

Tider 2020
Tisdag 12/5 kl. 17.30

Plats
Samling Stocklycke

Arrangör
Sveaskog

Ombergsliden

Hur sprider sig arter i landskapet?

Vi går mellan de artrika kalkkärren vid Ombergslidens naturreservat och lär oss mer om hur olika växter och djur rör sig i landskapet. Hur sprider sig till exempel orkidén luktsporre som finns i reservatet? Vissa arter kan leva i ett enda träd i generationer medan det finns andra arter som kan ta sig hela vägen till atmosfären för att sprida sig långa avstånd.

Tider 2020
Söndag 28/6 kl. 10-12

Plats
Samling vid Ombergslidens parkering

Arrangör
Länsstyrelsen Östergötland

Storpissans naturreservat

Vandring på Älvarumsleden – den gröna leden

Vi vandrar i branterna längs Vättern genom grannaturskogar, ädellövskog och förbi jätteekar. Här finns en hög biologisk mångfald och än så länge en mängd arter! Hur sköts naturen på Omberg för att bevara de höga värdena? Lång vandring, 7,5 km, i kuperad terräng. Ta på bra vandringsskor och medtag matsäck och vatten! Föranmälan till naturum.takern@lansstyrelsen.se eller 0144–535155.

Tider 2020
Söndag 19/7 kl 11-15

Plats
Samling vid Stocklycke parkering

Arrangör
Länsstyrelsen Östergötland och Sveaskog

Älvarumsleden: Beskrivning och Karta


Fornborgar på Omberg: Drottning Ommas Borg

Ommaborgen, natur och miljöer på norra Omberg

Ommaborgen och andra historiska miljöer på norra Omberg. Foto: Bernd Beckmann

Bockakyrkogården, Ombergs djurpark, Brottsledet, byvägar till Omberg, dansbanan i skogen, Drottning Ommas Borg, Bevakningsstugan, Mormorskällan, Marsafällan, Marsasläpan med mera

Kultur- och naturvandring genom Ombergs nordligaste miljöer från folkvandringstiden, djurgårdsepoken och senare tider.

Ta med stadiga skor.

Tider 2020
Söndagar 24/5, 28/6, 30/8, 27/9 kl. 15.00-16.15

Plats
Samling utanför Borghamn Strands reception.

Priser
150 kr/vuxen. Inkl. fika på Borghamn Strand. Kontantbetalning/Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Om ni är sex eller fler personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.

Boka boendepaket med guidning på Borghamn Strand

Fornborgar på Omberg: Borggården

Borggården och naturen vid Ombergs mitt

Hålväg vid Borggården. Foto: Bernd Beckmann

Borggården är den andra största och bäst bevarade fornborgen på Omberg. Från en bergklack bevakar den Surmossevägen, som förbinder Vättern vid Storpissan med Höje.

Från parkeringen vid Surmossevägen är det bara en kort dock brant sträcka till Marbergen med sin magnifik utsikt över Vättern och Storpissans naturreservat.

Ta med stadiga skor.

Tider 2020
Om ni är sex eller fler personer så går turen att boka. Kontakta oss för bokning. Guidning tar 1 1/2 h.

Plats
Samling vid Storpissans/Marbergens parkering.

Alternativa samlingsplatser för grupper
Hjässatorget eller Ekoparkcenter (Stocklycke). Guidning tar 2 1/2 timmar.

Priser
100 kr/vuxen med utgångspunkt Storpissans/Marbergens parkering. Kontantbetalning/Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅


Sten födde Borghamn

Kultur- och naturvandring i Kronoarbetskårens Borghamn

Borghamn hamnen och stenbrott. Bildkälla: Sjöhistoriska Museet

Sten födde Borghamn, guidning i Borghamns äldsta delen. Foto: Bernd Beckmann

Hamnen - Göta kanalbolags och Kronoarbetskårens f.d. anläggning (Borghamn Strand) - Borghamns kalkstenbrott - Fiskemuseet - Bockakyrkogården mm

Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning sedan 1100-talet och mycket sten har leverats till många kända byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Leveranser till bygget av Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen till att hamnen med sina intressanta byggnader anlades och orten fick sitt namn. Varför ser hamnområdet ut som det gör? Vem är begravd på Bockakyrkogården? Följ med vår guide genom områdets spännande historia, landskap och geologi.

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del. Foto: Bernd Beckmann

Tider 2020
Lördagar 13/6, 18/7, 15/8, 19/9 kl 15-16.15
Onsdagar 15/7, 12/8 kl 17-18.15.

Plats
Samling utanför Borghamn Strands reception.

Priser
150 kr/vuxen. Inkl. fika på Borghamn Strand. Kontantbetalning/Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Om ni är sex eller fler personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.

Boka boendepaket med guidning på Borghamn Strand


Gunillas naturvandringar


Gunillas naturvandringar

Gunillas naturvandringar

Gunillas naturvandringar

Gunillas naturvandringar