"Pilgrim i Alvastra/Omberg/Vadstenabygden" (helskärmsvisning)


Pilgrimsleder

Saint Birgitta Way (Birgittavägen) Jönköping-Vadstena

 130 km

Sedan 2019 utvecklas Birgittavägarna eller Saint Birgitta Ways. Planen är att binda samman redan existerande pilgrimsleder till en långväga led från Hamburg, Trondheim och Uppsala/Stockholm till Vadstena och samla den under namnet Birgittavägarna. Vadstena binds på så vis samman med andra pilgrimsdestinationer i Europa och Norden.

Östgötaleden blir då sista etappen på blivande Birgittaväg Hamburg-Lund-Jönköping-Alvastra-Vadstena och med Ombergsdelen en mycket spännande avsnitt. Redan nu kan man testa den nya Birgittavägen mellan Jönköping och Vadstena. Välkomna!

Saint Birgitta Ways
Franciscusleden (Byarum-Jönköping-Alvastra)
uMap (Pilgrim i Alvastra/Omberg/Vadstenabygden)
Pilgrimscentrum Vadstena


Klosterleden Alvastra-Rogslösa-Vadstena (västra leden)

Alvastra klosterruin

Rogslösa kyrka

   18 km Alvastra-Rogslösa
   40 km Alvastra-Vadstena

(Nya) Klosterleden följer Ombergsledens västra dragning till Borghamn och Östgötaleden vidare till Vadstena.

Följ Ombergledens (Omberg runt/Östgötaledens) markeringar/märkningen "St. Birgitta Ways".

Etapp Alvastra-Rogslösa: uMappdf
Etapp Rogslösa-Vadstena: uMappdf

Klosterleden Alvastra-Borghamn (östra leden)

Hl. Hjärtas kloster

 13 km Alvastra-Borghamn

Västra leden är bitvis krävande. Vill du du ha en enklare vandring kan du välja den östra leden till Borghamn. Du passerar Makersbergen med utsikt över Dags Mosse och Tåkern, Renstadsfällan, där tiotusentals gullvivor blommar i maj, Ragels kärr samt Ombergs östra förkastning.

Följ Ombergledens (Omberg runt/Östgötaledens) markeringar.

För pilgrimen är en omväg genom Omberglidens naturreservat till Hl. Hjärtas kloster ett måste. Där kan du få stämpel i passet och delta i nunnornas tidebön.

Ta gamla "Marialeden" respektive gamla Klosterleden för att fortsätta från Hl. Hjärtas kloster mot Borghamn eller Rogslösa. Bägge saknas märkning. Använd UpplevVadstenas kartor till orientering. Förbindelsen Svartsvall-Ombergsliden saknas i Ekoparkskartan.

Etapp Alvastra-Borghamn: uMappdf
Svartsvall - Hl. Hjärtas kloster - Borghamn: uMappdf
Svartsvall - Hl. Hjärtas kloster - Rogslösa: uMappdf


"(Jungfru) Mariarundan"

 8 km

"(Jungfru) Mariarundan" följer Ombergledens norra sträckningar samt genvägen mellan Västra väggar och Svartsvall.

Börja din vandring vid ekoparkens parkering vid Brottsledet (skyltad tillfart från Norra Sjövägen). Följ Östgötaledens/Ombergledens markeringar. (Rundan saknas egna vägvisare och markeringar). Tå genvägen mellan Svartsvall och N Sjövägen och den korta sträckan (150 m) över Sjövägen till/från Västra väggar. Vill du ta en avstickare till Hl. Hjärtas kloster, gå "Marialeden" istället.

uMappdf


"Alvastraleden"

Alvastraleden: Vägvisare

 Etapp Ödeshög - Alvastra 9,7 km
 Etapp Alvastra-Västra Tollstad 3,1 km
 Etapp Västra Tollstad-Heda 3,8 km
 Etapp Heda-Alvastra 5,8 km

Alvastraleden: Pilgrimsparken

Alvastraleden: Västra Tollstad kyrka

Hela leden: uMappdf

Alvastraleden skapades av Ödeshögs församling och knyter ihop Ödeshög med Hästholmen, Västra Tollstad (kyrka med pilgrimspark), Alvastra klosterruin, Heda (kyrka med bönekapell och Hedamadonnan), Isberga och St. Broby.

AffischPilgrim i Alvastrabygd


Detaljkartor

Alvastra

Helskärmsläge

Faciliteter:

  • Ombergs Turisthotell: Boende, restaurang, gästparkering
  • Almalyckan: Parkering, vindskydd med grillplats, informationstavla, torrtoa, ställplatser för husbilar

Borghamn / Norra Omberg

Helskärmsläge

Detaljkartan visar alla vägar och stigar mellan Borghamn Strand och Brottsledet samt Drottning Ommas borg.

Direkta vägen från Borghamn Strand förbi Bockakyrkogården till Drottning Ommas borg är brant och man måste hålla sig i rep. Vandrare rekommenderas att följa Östgötaleden via Bockavägen, Brottsledet och motionsslingan.

Faciliteter:

  • Borghamn Strand: Hotell, vandrarhem, camping, hamncafé, InfoPoint, grillplats, picknickbord, informationstavlor, WC, ställplatser för husbilar, gästparkeringar
  • Drottning Ommas borg: Picknickbord, informationstavla, mindre parkering, torrtoa
  • Brottsledet: Parkering, informationstavla
  • Woods & Water: Kajak uthyrning (vid Borghamn Strand)

Stocklycke

Helskärmsläge

Faciliteter:

  • Stocklycke vandrarhem & café: Boende, café
  • Ekoparkcenter Stocklycke: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar