Borghamn är beläget vid Ombergs norra fot, utmed Vättern. Det är den största tätorten i Vadstena kommuns södra del, som går under namnet Dal eller Östgöta Dal. Socknarna mellan Vadstena och Omberg (Nässja, Örberga, Källstad, Herrestad, Rogslösa och Väversunda) samt tidvis även St. Per och Strå bildade Dals härad under medel- och senare tiden. Under många år var Västerlösa Gård vid Borghamns inlopp häradshövdingens bostad.

Östgöta Dals landskommun bildades i detta område vid kommunreformen 1952. Bara femton år senare införlivades området till dåvarande Vadstena stad. Men beteckningarna Dal och Östgöta Dal används fortfarande för området mellan Vadstena, Vättern, Tåkern och Omberg.

Till skillnad från andra platser i området, präglas Borghamn inte av jordbruk eller utvecklade sig omkring en gård eller en gårdskyrka, utan grundades på olika näringar. Borghamns äldsta näring, kalkstensbrytning, är 900 år gammal.

En del näringar tillhör gången tid, såsom fiskeriet. Äldre besökare minns fortfarande sikfesten som firades på Hovanäsudden. Man fiskar här fortfarande men nya näringar startade i Borghamn och orten förnyade sig på detta sätt och följde med i tiden.

Närmaste kyrka ligger i Rogslösa, men i Borghamn finns en gammal kyrkogård som tillhör orten. På den syns inga gravstenar, dock restes två minnesstenar i närheten, varav en, över en hund.

Flera vägar leder till Borghamn. Borghamnsvägen mellan f.d. riksvägen 50 (nuvarande länsväg 919) och hamnen är den viktigaste och mest använda.

Skedagatan förbinder Skedet med Västerlösa. Vid den stora befolkningsökningen från mitten av 1850-talet flyttades människor till utmarken eller till gränsen mellan socknarna om man inte utvandrade eller flyttade till storstäderna.

De flesta besökarna kommer under sommaren till Borghamn via Omberg. Denna enkelriktade väg som heter Sjövägen, börjar i Stocklycke, och erbjuder en magnifik Vätternutsikt!

Kartan syns bäst i helskärmsläge - Karta som [pdf]


Det första som resenären ser när han kliver ner på slätten från Drottnings Ommas Borg är hamnen och det gamla stenbrottet. Här började för mer än 900 år sedan historien om Borghamn. Läs mer på vår sida Sten födde Borghamn.


Ommaborgen. Foto: Bernd Beckmann Drottning Ommas Borg

1. Drottning Ommas Borg
Den nordligaste av Ombergs tre fornborgar från folkvandringstiden (450-550). Berget är sägenomspunnet. Verner von Heidenstam (1859-1940) skrev novellen ”Skogen susar” som handlar om Drottning Omma.

Ur Ombergs sägenskatt:

Den sista Drottningen

Drottning Omma sägs har bott i nordligaste borgen, alldeles ovanför Borghamn. En lokal flicka rövades bort till borgen för att uppfostras till en ny drottning efter den gamla. Drottning bar alltid mask. Granmar, som förlörat sin fästmö till Omma, sökte upp och dödade henne, bara för att upptäcka, att det var fästmön han dödat. Bytet hade redan skett.

Sjövägen vid Halvvättern. Foto: Bernd Beckmann Sjövägen vid Halvvättern

2. Sjövägen
Sjövägen börjar i Stocklycke på Omberg och går utmed Vättern som enkelriktad väg till Borghamn. Utsikten är magnifik.

3. Vallgatan
Öster om Sjövägen leder Vallgatan från Drottning Ommas Borg söderut till Höje. Vägen är stängd för allmän trafik.

4. Brottsledet
Omberg gjordes under 1600-talets första hälft till kunglig hjortpark (kronopark) och inhägnades med ett 4 meter högt stängsel som underhölls av traktens bönder. Namn som östra och västra djurledet samt Brottsledet är rester från den här tiden och markerar öppningar i stängslet.

Svängavägen vid brottsledet. Foto: Bernd Beckmann Svängavägen vid brottsledet

5. Svängavägen
Svängavägen är den gamla byvägen upp till Omberg och Vallgatan. Genom stenbrottets expansion åt söder förstördes vägen samt intilliggande bebyggelse på två ställen.

Bockakyrkogården. Foto: Bernd Beckmann Bockakyrkogården

6. Bockakyrkogården
Bockakyrkogården var Kronoarbetskårens kyrkogård från 1860 till 1894. 80 soldater ligger begravda här samt tre barn som dog i kolera.

Ombergs stenbrott. Foto: Bernd Beckmann Stenbrytning i Ombergs stenbrott

7. Ombergs (Västerlösa) Stenbrott
Kalksten har använts i Sverige sedan 1100-talet. I Borghamn bröt Cisterciensermunkarna sten till sitt kloster i Alvastra, som invigdes 1143. Sedan dess har stenbrottet varit i drift. Andra viktiga byggnader som använt kalksten från Borghamn är Klosterkyrkan i Vadstena, Göta kanal, Karlsborgs fästning och Nationalmuseum.

Fortifikationshuset 'Kommandanten'. Foto: Bernd Beckmann Fortifikationshuset "Kommandanten"

8. Borghamns Vandrarhem & Konferens - Lanthushållsskola - Kronoarbetskårens förläggning

Vandrarhemmet öppnades 1997 i Lanthushållsskolans gamla lokaler. Anläggningen var straffkoloni under Kronoarbetskårens ägarskap av stenbrottet och hamnen. Vandrarhemmet stängs efter säsongen 2018. Nya turistboende "Borghamns Strand" öppnar på våren 2019.

Fiskemuseet i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Fiskemuseet

9. Fiskemuseum
Fiskemuseet är inrättat i Kronoarbetskårens gamla tvättstuga och visar redskap och fiskemetoder från Borghamns historia.

Hamnen i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Hamnen

10. Hamnen
Hamnen i Borghamn byggdes 1810 och utvidgades 1825 för att klara leveranserna till byggarbetsplatserna på Göta Kanal och Karlsborg fästning. Hamnen klassificeras som nödhamn och kan därför inte användas som gästhamn.

11. Borghamnsten AB
Borghamnsten AB är efterträdare till alla bolag som har brutit sten i Ombergs stenbrott. Stenbearbetning görs i kalksten och marmor. Man producerar bänkskivor, fasader, fönsterbänkar, golv och ytbeklädnad.

Handlarn i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Handlarn i Borghamn

12. Handlarn i Borghamn
Den nuvarande lanthandeln invigdes 1998. men traditionen går tillbaka till 1938, då det öppnades en kiosk på samma plats. Kiosken var en central samlingspunkt i samhället och första stopp för många besökare som kom ner från Omberg till Borghamn. Butikens specialitet är färsk och rökt fisk som har fångats i Vättern av Borghamns fiskare.

Blå Grinden, Medialoppis, Skateboardmuseum - Foto: Bernd Beckmann Blå Grinden

13. Blå Grinden - Medialoppis - Skateboardmuseum
Blå Grinden är en hantverksbutik. Media Loppis är en second handbutik för datorer, musikanläggningar, DVD-skivor med mera. Undangömt i byggnaden finns Lars Söderbergs skateboardmuseum som bjuder på brädor, hjul, skor, hjälmar, knäskydd, spel och affischer i en salig blandning.

14. Västerlösa Gård
Västerlösa gård var under många år Dals häradshövdings bostad.

Gamla stationhuset, Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Gamla stationhuset, Borghamn

15. Gamla stationshuset
Järnvägen mellan Vadstena och Ödeshög öppnades 1888. Stationen var centralt belägen mellan bebyggelsen vid Västerlösa och Bårstad. Järnvägen lades ned 1958.

Gyllenhammars Pensionat. Foto: Bernd Beckmann Gyllenhammars Restaurant

16. Gyllenhammars Pensionat
Järnvägsförbindelsen med mellan Linköping och Vadstena medförde att turismen utvecklades i Ombergsområdet. 1914 öppnades Gyllenhammars Pensionat bredvid stationshuset. Idag är Gyllenhammars en uppskattad restaurang som även bjuder på välbesökta jazzkvällar och andra upplevelser.

Bygdegården, Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Bygdegården, Borghamn

17. Bygdegården / Logen
Logen Omberg bildades 1896 och i slutet av 1890 talet byggde man en egen samlingslokal som byggdes ut 1906 med en större teatersal samt en liten lanthandel. 1971 var lokalen nedsliten och såldes till Vadstena kommun. Efter en omfattande renovering tog en nybildad bygdegårdsförening över driften och driver den nu i egen regi.

f.d. Bårstads Kalkbrott. Foto: Bernd Beckmann f.d. Bårstads Kalkbrott

18. f.d. Bårstads Kalkbrott
I det numera vattenfyllda stenbrottet (1860-1960) bröts sten till kalkugnen på Hovanäsudden och Bårstads kalkugn (f.o.m. 1908). Idag ser det ut som en liten sjö.

f.d. Bårstads Kalkugn. Foto: Arkiv Förening Gamla Vadstena f.d. Bårstads Kalkugn. Foto: Arkiv Förening Gamla Vadstena

19. f.d. Bårstads Kalkugn
På den öppna platsen framför den vattenfyllda stenbrottet brändes kalk för jordbruk och murverk. Ugnen nedmonterades 1972.

Vid fiskarebyn i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Vid fiskarebyn i Borghamn

20. Fiskarsamhället
Fiske var från början av 1800- talet fram till 1960- talet en viktig näring i byn. Äldsta fiskarbefolkningen bodde på Hovanäset. Första hamnen anlades för 200 år sedan. Vid andra världskrigets slut fanns här 18 yrkesfiskare med familjer som fångade vätternröding, lake, sik och siklöja.

Modern såg hos Borghamns Stenförädling. Foto: Bernd Beckmann Modern såg hos Borghamns Stenförädling

21. Borghamns Stenförädling
Borghamns Stenförädling AB grundades 1951 och bryter kalksten och kolmårdsmarmor. Man förädlar i huvudsak sten från de egna brotten. I Borghamn bryts ljusgrå och gråbrun kalksten och i Oxåker bryter man marmor som sedan förädlas till bl.a golv, trappor, fönsterbänkar, bänkskivor, väggplattor, trädgårdssten m.m.. Borghamns Stenförädling är delaktig i aktuella renoveringen av Nationalmuseet.

Halstring av sik i Östgöta Dals Hembygdsgården / Hembygdsmuseum. Foto: Bernd Beckmann Halstring av sik

22. Hovanäset
Hovanäset var en del av Bårstad by, med torp. Från 1860 startade en av ägarna av Bårstad brännvinsbränneri, kvarn, kalkugn samt mejeri vid ladugården på Trädgårdsudden och en egen båthamn. Rester av den här verksamheten syns fortfarande på Udden. Verksamheten ställdes in i början av 1900-talet och en ny kalkugn bygges vid Bårstads kalkbrott.

Östgöta Dals Hembygdsgården / Hembygdsmuseum. Foto: Bernd Beckmann Östgöta Dals hembygdsgård / Museihuset

23. Hembygdsgården - Hembygdsmuseum
Hembygdsgården använder Hovanäsets gamla byggnader. I hembygdsgårdens museum visas stenindustrin i Borghamn, en komplett skomakarverkstad, bruksföremål, 20-tals och 50-tals lägenhet och trådslöjd mm av luffaren ”Öland”.

Bårstads hundbad. Foto: Bernd Beckmann Bårstads hundbad

24. Bårstads udde (Badplats och hundbad)
Bårstad udde bjuder på badplats (i öster) och hundbad (i väster).

25. f.d. Bårstads by
Bårstad nämndes första gången redan i början av 1200 talet. Gamla byn hade sex gårdar innan laga skiftet genomfördes. Två gårdar finns kvar, medan de andra fyra flyttades ut mot badet respektive Borghamnsvägen.

Skedagatan, Stensäter. Foto: Bernd Beckmann Skedagatan, Stensäter

26. Skedagatan
Skedagatan ligger på gränsen mellan socknarna Rogslösa och Väversunda. Vid den stora befolkningsökningen från mitten av 1850-talet flyttades människor till utmarken eller till gränsen mellan socknarna om man inte utvandrade eller flyttade till storstäderna.

Rogslösa kyrka. Foto: Bernd Beckmann Rogslösa kyrka

27. Rogslösa kyrka
Kyrkan byggdes i början av 1200-talet som gårdskyrka och ersatte då en tidigare träkyrka. Kyrkan är mest känd för sin kyrkport.

Rogslösadörren, detalj. Foto: Bernd Beckmann

På kyrkogården ligger begravda bl.a. Lydia Wahlström (1869-1954), aktiv medlem i svenska rösträtts- och kvinnorörelsen, de flesta av de "makalösa systrarna i Häckenäs" samt Riksdagsmannen Jonas Andersson i Häckenäs, medgrundare av Östgöta Dals och Östergötlands folkhögskola.

Med tillkomsten av järnvägen Vadstena-Ödeshög utvecklade sig ett stationssamhälle. Rogslösa var sätet för f.d. Östgöta Dals landsortskommun.

Väversunda kyrka. Foto: Bernd Beckmann Väversunda kyrka

28. Väversunda kyrka
Väversunda kyrka är byggd i romansk stil och en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna från omkring 1160, byggd av Ombergs kalksten. Föregångare var troligen en stavkyrka.

Berzeliusgården. Foto: Bernd Beckmann Berzeliusgården

29. Berzeliusgården
Födelseplatsen för Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), kemist och naturforskare. Han upptäckte grundämnena cerium, selen, kisel och torium. I den närbelägna Väversunda kyrkas vapenhus finns dessutom en liten utställning om honom, som är öppen dagligen kl. 9-18.

Restaurang, café och logi

Gyllenhammars Restaurant
Öppet från påsk till höst.
 0143-200 02.

Borghamns Kiosk och Fisk
Vår och sommar alla dagar kl. 11-19, höst och vinter kl. 11-18.

Kafé på Skedet
Öppet torsdagar-söndagar kl. 11-16 under perioden 28 juni - 5 augusti.

Borghamns vandrarhem
Öppet för övernattning t.o.m. 30/9 2018.
 0143-203 68. Vandrarhemmet stängs efter säsongen. Nya turistboende "Borghamns Strand" öppnar på våren 2019.


Sten födde Borghamn

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del

Borghamn hamnen och stenbrott. Bildkälla: Sjöhistoriska Museet

Sten födde Borghamn, guidning i Borghamns äldsta delen. Foto: Bernd Beckmann

Hamnen - Göta kanalbolags och Kronoarbetskårens f.d. anläggning (Vandrarhemmet) - Borghamns kalkstenbrott - Fiskemuseet - Bockakyrkogården mm

Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning sedan 1100-talet och mycket sten har leverats till många kända byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Leveranser till bygget av Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen till att hamnen med sina intressanta byggnader anlades och orten fick sitt namn. Varför ser hamnområdet ut som det gör? Vem är begravd på Bockakyrkogården? Kulturhistorisk och geologisk guidning i Borghamns stenbrott- och hamnområdet.

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del. Foto: Bernd Beckmann

Tider 2018
Lördagar 7/7, 21/7, 4/8, 18/8, 1/9, 15/9 och 29/9 kl 15-16.15
Onsdagar 4/7, 18/7, 1/8 och 15/8 kl 17-18.15.

Plats
Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn.

Priser
100 kr/person, gratis för barn. Kontantbetalning eller Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
.

Gruppguidningar
Om ni är fem eller fler personer så går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.

Fornborgar på Omberg: Drottning Ommas Borg

Ommaborgen, natur och miljöer på norra Omberg

Ommaborgen och andra historiska miljöer på norra Omberg. Foto: Bernd Beckmann

Bockakyrkogården, Ombergs djurpark, Brottsledet, byvägar till Omberg, dansbanan i skogen, Drottning Ommas Borg, Bevakningsstugan, Mormorskällan, Marsafällan, Marsasläpan med mera

Följ med vår guide och upptäck naturen samt några av norra Ombergs historiska miljöer från folkvandringstiden, djurgårdsepoken, stenbrottets storhets- och senare tider.

Ta med stadiga skor.

Tider 2018
Vadstenas kulturvecka: Lördag 3/3 kl. 15.00-16.15
Övrig tid: Söndagar 27/5, 5/8, 2/9 och 30/9 (förlängd säsong) kl 15-16.15

Plats
Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn / Borghamn Strand.

Priser
100 kr/person, gratis för barn. Kontantbetalning eller Swish.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  076-765 1317
 ⋅

Gruppguidningar
Om ni är fem eller fler personer så går alla turer att boka. Kontakta oss för bokning.