Borghamn är beläget vid Ombergs norra fot, utmed Vättern. Det är den största tätorten i Vadstena kommuns södra del, som går under namnet Dal eller Östgöta Dal. Socknarna mellan Vadstena och Omberg (Nässja, Örberga, Källstad, Herrestad, Rogslösa och Väversunda) samt tidvis även St. Per och Strå bildade Dals härad under medel- och senare tiden. Under många år var Västerlösa Gård vid Borghamns inlopp häradshövdingens bostad.

Östgöta Dals landskommun bildades i detta område vid kommunreformen 1952. Bara femton år senare införlivades området till dåvarande Vadstena stad. Men beteckningarna Dal och Östgöta Dal används fortfarande för området mellan Vadstena, Vättern, Tåkern och Omberg.

Till skillnad från andra platser i området, präglas Borghamn inte av jordbruk eller utvecklade sig omkring en gård eller en gårdskyrka, utan grundades på olika näringar. Borghamns äldsta näring, kalkstensbrytning, är 900 år gammal.

En del näringar tillhör gången tid, såsom fiskeriet. Äldre besökare minns fortfarande sikfesten som firades på Hovanäsudden. Man fiskar här fortfarande men nya näringar startade i Borghamn och orten förnyade sig på detta sätt och följde med i tiden.

Närmaste kyrka ligger i Rogslösa, men i Borghamn finns en gammal kyrkogård som tillhör orten. På den syns inga gravstenar, dock restes två minnesstenar i närheten, varav en, över en hund.

Flera vägar leder till Borghamn. Borghamnsvägen mellan f.d. riksvägen 50 (nuvarande länsväg 919) och hamnen är den viktigaste och mest använda.

Skedagatan förbinder Skedet med Västerlösa. Vid den stora befolkningsökningen från mitten av 1850-talet flyttades människor till utmarken eller till gränsen mellan socknarna om man inte utvandrade eller flyttade till storstäderna.

De flesta besökarna kommer under sommaren till Borghamn via Omberg. Denna enkelriktade väg som heter Sjövägen, börjar i Stocklycke, och erbjuder en magnifik Vätternutsikt!

Det första som resenären ser när han kliver ner på slätten från Drottnings Ommas Borg är hamnen och det gamla stenbrottet. Här började för mer än 900 år sedan historien om Borghamn. Läs mer på vår sida Sten födde Borghamn.

Borghamn är norra porten till Omberg och Borghamn Strand den ideala utgångspunkten. Borghamn Strand öppnade 2019 i hamnens historiska lokaler. Här man kan bo året runt och starta sina vandringar, cykelutflykter, kajak- och båtsturer eller fiska i Vättern.Ommaborgen. Foto: Bernd Beckmann Drottning Ommas borg

1. Drottning Ommas borg
Den nordligaste av Ombergs tre fornborgar från folkvandringstiden (450-550). Berget är sägenomspunnet. Verner von Heidenstam (1859-1940) skrev novellen ”Skogen susar” som handlar om Drottning Omma.

Ur Ombergs sägenskatt:

Trollens svinhusdörr

Det finns en gammal folksägen om Rogslösadörren. Enligt den bodde det Rödgavels grotta på Omberg många troll. En dag skulle de ha en bröllopsfest och de bjöd alla troll i trakten, men Västgötatrollen blev inte bjudna. De blev fruktansvärt arga. Över sjön (Vättern) begav de sig till Rogslösa kyrka, där de stal vigvatten. Det stänkte de på alla bröllopsgästerna och på värdfolket. Då förvändes synen på Ombergstrollen och deras inbjudna, och de började förgöra varandra. Under tiden åt Västgötatrollen upp den goda bröllopsmaten. Mitt under det att trollen var sysselsatta med sina inbördes besvär kom det vanligt folk från Rogslösa, för att se vad som var å färde. Då de upptäckte tumultet passade de på att själa trollens fina svinhusdörr och satte in den i sin nya kyrka i Rogslösa.

Sjövägen vid Halvvättern. Foto: Bernd Beckmann Sjövägen vid Halvvättern

2. Sjövägen
Sjövägen börjar i Stocklycke på Omberg och går utmed Vättern som enkelriktad väg till Borghamn. Utsikten är magnifik.

3. Vallgatan
Öster om Sjövägen leder Vallgatan från Drottning Ommas Borg söderut till Höje. Vägen är stängd för allmän trafik.

4. Brottsledet
Omberg gjordes under 1600-talets första hälft till kunglig hjortpark (kronopark) och inhägnades med en ca. fyra meter hög gärdesgård som underhölls av traktens bönder. Namn som norra, södra och västra djurledet samt Brottsledet är rester från den här tiden och markerar öppningar i stängslet.

Vid brottsledet. Foto: Bernd Beckmann Vid brottsledet

5. Svängavägen
Svängavägen är den gamla byvägen upp till Omberg och Vallgatan. Genom stenbrottets expansion åt söder förstördes vägen samt intilliggande bebyggelse på två ställen.

Bockakyrkogården. Foto: Bernd Beckmann Bockakyrkogården

6. Bockakyrkogården
Den lilla kyrkogården ligger helt idylliskt mitt i en hage med mäktiga ekar och hasselbuskar under Ombergs norra branter . De små kullarna döljer cirka 80 gravar med mannar från kronoarbetskåren, alltså fångar, som arbetade i Borghamns kalkstensbrott . De bröt sten till Karlsborgs fästning vid västra Vätterstranden. Ett enkelt träkors är rest på platsen: "Här begravdes 1860 - 1894 omkring 80 man ur kronoarbetskåren. De bröto stenen till Karlsborgs fästning."

Ombergs stenbrott. Foto: Bernd Beckmann Stenbrytning i Ombergs stenbrott

7. Borghamns kalkstenbrott
Kalksten har använts i Sverige som byggnadssten sedan 1100-talet. I Borghamn bröt Cisterciensermunkarna sten till sitt kloster i Alvastra, som invigdes 1143. Sedan dess har stenbrottet varit i drift. Andra viktiga byggnader som använt kalksten från Borghamn är Klosterkyrkan i Vadstena, Göta kanal, Karlsborgs fästning och Nationalmuseum.

Fortifikationshuset 'Kommendanten'. Foto: Bernd Beckmann Fortifikationshuset "Kommendanten". Äldsta bostadshus i "gamla Borghamn".

8. Borghamn Strand
Borghamn Strand öppnades april 2019 i f.d. Borghamnskolans gamla lokaler och är ett populärt besöksmål för vandrare och dagsbesökare i Borghamn och på Omberg. Här finns hotell, vandrarhem, hamnkafé, bastu och kajak-uthyrning. Anläggningen var arbetsstation under Kronoarbetskåren ledning, efter att staten hade köpt stenbrottet och hamnen 1842. Guidningar inom det historiska Borghamn utgår härifrån. Även visningar av Borghamns kalkstenbrott samt vandringar i stenbrytningens spår.

Fiskemuseet i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Fiskemuseet

9. F.d. Fiskemuseum
Fiskemuseet har varit inrättat i Kronoarbetskårens gamla tvättstuga och visade redskap och fiskemetoder från Borghamns historia. Museet är numera nedlagt.

Karta över Borghamn, 1842 Skattläggningskarta, Borghamn 1842

10. Hamnen
Västra delen av hamnen i Borghamn byggdes mellan 1810 och 1827 av Göta kanalbolaget för att klara leveranserna till byggarbetsplatserna på Göta Kanal mellan Motala och Östersjön. I 1800talets andra hälft tillkom östra delen med den s.k. Bondbryggan för spanmålstransporter till Västra Götaland.

11. Borghamnsten AB
Borghamnsten AB är efterträdare till alla bolag som har brutit sten i Ombergs stenbrott. Stenbearbetning görs i kalksten och marmor. Man producerar bänkskivor, fasader, fönsterbänkar, golv och ytbeklädnad.

Handlarn i Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Handlar'n i Borghamn

12. Handlar'n i Borghamn
Den nuvarande lanthandeln invigdes 1998. men traditionen går tillbaka till 1938, då det öppnades en kiosk på samma plats. Kiosken var en central samlingspunkt i samhället och första stopp för många besökare som kom ner från Omberg till Borghamn. Butikens specialitet är färsk och rökt fisk som har fångats i Vättern av Borghamns fiskare.

Blå Grinden, Medialoppis, Skateboardmuseum - Foto: Bernd Beckmann Blå Grinden / Medialoppis / Skateboardmuseum

13. Blå Grinden / Medialoppis / Skateboardmuseum
Blå Grinden är en hantverksbutik. Media Loppis var en second handbutik för datorer, musikanläggningar, DVD-skivor med mera och är numera nedlagd. Undangömt i byggnaden finns Lars Söderbergs skateboardmuseum som bjuder på brädor, hjul, skor, hjälmar, knäskydd, spel och affischer i en salig blandning.

14. Västerlösa Gård
Västerlösa gård var under många år Dals häradshövdings bostad.

Gamla stationshuset, Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Gamla stationshuset, Borghamn

15. Gamla stationshuset
Järnvägen mellan Vadstena och Ödeshög öppnades 1888. Stationen var centralt belägen mellan bebyggelsen vid Västerlösa och Bårstad. Järnvägen lades ned 1958.

Gyllenhammars Pensionat. Foto: Bernd Beckmann Gyllenhammars Restaurant

16. Gyllenhammars Pensionat
Järnvägsförbindelsen med mellan Linköping och Vadstena medförde att turismen utvecklades i Ombergsområdet. 1914 öppnades Gyllenhammars Pensionat bredvid stationshuset. Idag är Gyllenhammars en uppskattad restaurang som även bjuder på välbesökta jazzkvällar och andra upplevelser.

Kollektivtrafik till Borghamn

Det går ingen linjetrafik till Borghamn. Men hos Östgötatrafiken kan Du boka beställningsresor mellan Vadstena och norra Omberg. Läs mer på Östgötatrafiken - Närtrafik

Bygdegården, Borghamn. Foto: Bernd Beckmann Bygdegården, Borghamn

17. Bygdegården / Logen
Logen Omberg bildades 1896 och i slutet av 1890 talet byggde man en egen samlingslokal som byggdes ut 1906 med en större teatersal samt en liten lanthandel. 1971 var lokalen nedsliten och såldes till Vadstena kommun. Efter en omfattande renovering tog en nybildad bygdegårdsförening över driften och driver den nu i egen regi.

f.d. Bårstads Kalkbrott. Foto: Bernd Beckmann f.d. Bårstads kalkstenbrott

18. f.d. Bårstads kalkstenbrott
I det numera vattenfyllda stenbrottet (1860-1960) bröts sten till kalkugnen på Hovanäsudden och Bårstads kalkugn (f.o.m. 1908). Idag ser det ut som en liten sjö.

f.d. Bårstads kalkugn. Foto: Arkiv Förening Gamla Vadstena f.d. Bårstads kalkugn. Foto: Arkiv Förening Gamla Vadstena

19. f.d. Bårstads kalkugn
På den öppna platsen framför den vattenfyllda stenbrottet brändes kalk för jordbruk och murverk. Ugnen nedmonterades 1972.

I Borghamns fiskeläge. Foto: Bernd Beckmann I Borghamns fiskeläge

20. Fiskeläget
Fiske var från början av 1800- talet fram till 1960- talet en viktig näring i byn. Äldsta fiskarbefolkningen bodde på Hovanäset. Första hamnen anlades för 200 år sedan. Vid andra världskrigets slut fanns här 18 yrkesfiskare med familjer som fångade vätternröding, lake, sik och siklöja.

Modern såg hos Borghamns Stenförädling. Foto: Bernd Beckmann Modern såg hos Borghamns Stenförädling

21. Borghamns Stenförädling AB
Borghamns Stenförädling AB grundades 1951 och bryter kalksten och kolmårdsmarmor. Man förädlar i huvudsak sten från de egna brotten. I Borghamn bryts ljusgrå och gråbrun kalksten och i Oxåker bryter man marmor som sedan förädlas till bl.a golv, trappor, fönsterbänkar, bänkskivor, väggplattor, trädgårdssten m.m.. Borghamns Stenförädling är delaktig i aktuella renoveringen av Nationalmuseet.

Halstring av sik i Östgöta Dals Hembygdsgården / Hembygdsmuseum. Foto: Bernd Beckmann Halstring av sik

22. Hovanäset
Hovanäset var en del av Bårstad by, med torp. Från 1860 startade en av ägarna av Bårstad brännvinsbränneri, kvarn, kalkugn samt mejeri vid ladugården på Trädgårdsudden och en egen båthamn. Rester av den här verksamheten syns fortfarande på Udden. Verksamheten ställdes in i början av 1900-talet och en ny kalkugn bygges vid Bårstads kalkbrott.

Östgöta Dals Hembygdsgården / Hembygdsmuseum. Foto: Bernd Beckmann Östgöta Dals hembygdsgård / Museihuset

23. Hembygdsgården / Östgöta Dals hembygdsmuseum
Hembygdsgården använder Hovanäsets gamla byggnader. I hembygdsgårdens museum visas stenindustrin i Borghamn, en komplett skomakarverkstad, bruksföremål, 20-tals och 50-tals lägenhet och trådslöjd mm av luffaren ”Öland”.

Bårstabadets badbrygga. Foto: Bernd Beckmann Bårstabadets badbrygga

24. Bårstads udde (Badplats och hundbad)
Bårstad udde bjuder på badplats (i öster) och hundbad (i väster).

25. f.d. Bårstads by
Bårstad nämndes första gången redan i början av 1200 talet. Gamla byn hade sex gårdar innan laga skiftet genomfördes. Två gårdar finns kvar, medan de andra fyra flyttades ut mot badet respektive Borghamnsvägen.

26. Rogslösa kyrka
Kyrkan byggdes i början av 1200-talet som gårdskyrka och ersatte då en tidigare träkyrka. Kyrkan är mest känd för sin kyrkport.

Rogslösa kyrka. Foto: Bernd Beckmann Rogslösadörren, detalj

På kyrkogården ligger begravda bl.a. Lydia Wahlström (1869-1954), aktiv medlem i svenska rösträtts- och kvinnorörelsen, de flesta av de "makalösa systrarna i Häckenäs" samt Riksdagsmannen Jonas Andersson i Häckenäs, medgrundare av Östgöta Dals och Östergötlands folkhögskola.

Med tillkomsten av järnvägen Vadstena-Ödeshög utvecklade sig ett stationssamhälle. Rogslösa var sätet för f.d. Östgöta Dals landsortskommun.

Skedagatan, Stensäter. Foto: Bernd Beckmann Skedagatan, Stensäter

27. Skedagatan
Skedagatan ligger på gränsen mellan socknarna Rogslösa och Väversunda. Vid den stora befolkningsökningen från mitten av 1850-talet flyttades människor till utmarken eller till gränsen mellan socknarna om man inte utvandrade eller flyttade till storstäderna.

Kafé på Skedet. Foto: Bernd Beckmann Kafé på Skedet

28. Kafé på Skedet
Populärt trädgårdscafé, berömd för sina bakelser och bröd, pubkvällar, "middagsklubben", musikunderhållning och konstutställningar. Öppet torsdagar kl. 11-17, fredagar/lördagar kl. 11-22, söndagar kl. 11-17.  073-702 2097.

29. Berzeliusgården
Födelseplatsen för Jöns Jacob Berzelius (1779-1848), kemist och naturforskare. Han upptäckte grundämnena cerium, selen, kisel och torium. I den närbelägna Väversunda kyrkas vapenhus finns dessutom en liten utställning om honom, som är öppen dagligen kl. 9-18.

Väversunda kyrka. Foto: Bernd Beckmann Väversunda kyrka

30. Väversunda kyrka
Väversunda kyrka är byggd i romansk stil och en av de bäst bevarade medeltida kyrkorna från omkring 1160, byggd av Ombergs kalksten. Föregångare var troligen en stavkyrka.

Hl. Hjärtas Kloster. Foto: Bernd Beckmann Hl. Hjärtas kloster

31. Hl. Hjärtas kloster
På en naturskön sluttning av Omberg finns Heliga Hjärtas Kloster, som invigdes 1997. Här lever systrarna ett enkelt liv i bön och arbete enligt den helige Benedikts regel, med Jungfrun Maria som Moder och förebild.

Restaurang, café och logi

Gyllenhammars Restaurant
Öppet från påsk till höst.
 0143-200 02.

Borghamns Kiosk och Fisk
Öppet alla dagar kl. 11-18.

Kafé på Skedet
Populärt trädgårdscafé, berömd för sina bakelser och bröd, pubkvällar, "middagsklubben", musikunderhållning och konstutställningar. Öppet torsdagar kl. 11-17, fredagar/lördagar kl. 11-22, söndagar kl. 11-17.  073-702 2097.

Borghamn Strand
Öppet för övernattning. Boka online. Café och restaurang öppet kl. 11-17 alla dagar i sommar, helger i höst och vår.
 0143-10 999.


Sten födde Borghamn

Vandring i stenbrytningens spår

Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann

Kultur- och naturvandring i stenbrytningens spår. Följ med våran guide och upptäck Borghamns kalkstenbrott och området kring stenbrottet.

Efter en promenad utmed Vätterns strand och förbi Borghamns kalkkärr avslutas vandringen vid Gyllenhammars Restaurant. Ta med stadiga skor. Besök i stenbrottområdet sker på egen risk.

Gyllenhammars Restaurant har öppet. Då har Du möjlighet att besöka bygdens anrika restaurang och uppleva utmärkt mat i klassisk miljö.

Saknar du egen bil, kan du resa med Östgötatrafikens närtrafik från Vadstena till Borghamn på guidningsdagen.

Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann

Tider 2024
Lördagar 18/5, 13/7, 10/8, 7/9 kl. 15.00-16.30

Plats
Samling vid Borghamn Strands parkering.

Priser
120 kr/vuxen. Kontant/Swish på plats eller förbokning i Salver.

Boka i Salver


Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  072 -775 8938

Gruppguidningar
För grupper går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.

Medeltida kyrkor i Dal: Rogslösa kyrka

Rogslösa kyrka och kyrkogård

Rogslösa kyrka. Foto: Bernd Beckmann

Rogslösa kyrka byggdes i 1100- och 1200-talet som gårdskyrka och ersatte då en tidigare träkyrka. Kyrkan är mest känd för sin kyrkport.

På kyrkogården ligger begravda bl.a. Lydia Wahlström (1869-1954), aktiv medlem i svenska rösträtts- och kvinnorörelsen, de flesta av de "makalösa systrarna i Häckenäs" samt Riksdagsmannen Jonas Andersson i Häckenäs, medgrundare av Östgöta Dals och Östergötlands folkhögskola och andra personligheter.

Saknar du egen bil, kan du resa med Östgötatrafikens närtrafik från Vadstena till Rogslösa på guidningsdagen.

Rogslösadörren, detalj. Foto: Bernd Beckmann

Tider 2024
Lördag 10/8 kl. 10.30-11.45

Plats
Samling vid Rogslösa kyrka (liktrappan).

Priser
120 kr/vuxen. Kontant/Swish på plats eller förbokning i Salver.

Boka i Salver


Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Kontakt
 0143-201 19,  072-775 8938

Gruppguidningar
För grupper går turen att boka på andra datum. Kontakta oss för bokning.