Helbild


Naturstigar

Naturreservat Ombergslidens vandringsled

  2,0 km

Ombergsliden är orkidéernas rike. Du finner dem överallt, i kalkkärr, betesmark och granskog. De mytomspunna skönheterna smyckar området. Här finns också sällsynta och spännande fjärilar, svampar och snäckor. I receptet på denna närmast exotiska natur är kalk, källvatten och kreatur huvudingredienser. Vandringsleden i reservatet är en utmärkt ingång till naturen. Leden tar dig genom olika naturtyper och på spänger tar du dig torrskodd över kärren.

Obs! Naturreservatets vandringsled använder samma färgmarkering som Östgötaladen/Ombergsleden och har delvis samma sträckning.

uMappdf

Folder om Ombergslidens naturreservat
Ombergslidens naturreservat


Bokskogsstigen

Bokskogsstigen

  0,6 km

Möt bokskogens pelarsal utanför Ekoparkscenter Omberg.

På en 650 m lång slinga tar du dig lätt fram med rullstol, rullator och barnvagn. Synskadade hittar vägen med hjälp av ett ledrep. Två fikaplatser med bord finns vid stigen och på en bro över en vacker bäck finns sittbänkar. På våren är fågelsången i skogen magnifik. Då blommar också vitsippor, lungört och violer. Sommartid ger bokskogens djupa skugga svalka och ett sällsamt lugn. Bokskogen vid Ekoparkscenter är ”bara” ca 130 år gammal och var tidigare åkermark till Stocklycke gård. Håll utkik efter odlingsrösen och lämningar från diken som passeras vid små ”broar”.


Omberg och istiden

  2,3 km

Vet du vad en slukränna, ett sandurfält och en dödisgrop är för något? Skyltar vid dessa unika lämningar och andra, berättar istidens historia och dess betydelse för dagens landskap på Omberg. Stigen tar dig också ut till Vätterbranten och utsikten vid Oxbåset och till den forna strandlinjen av den väldiga Baltiska issjön.

uMappdf


Träd, buskar och skog

  1,6 km

Lär dig känna igen våra vanligaste träd och buskar! På skyltarna längs stigen kan du också läsa om landskapets och skogarnas förändring från istiden fram till idag. Vilka trädslag kom hit först och vilka kom sist? Varför kan många av ”värmetidens” växter och djur trivas på Omberg än idag?

uMappdfBoka vandringspaket

Pilgrimspaket

Helger i sept. och okt.

För dig som vill göra någonting annorlunda, bryta vardagen och få tid för reflektion och eftertanke. Ta med dina vänner eller familj, lämna mobilen hemma och vandra någon av de två pilgrimslederna på Omberg, Marialeden eller Klosterleden.


Vandringsleder

Ellen Keys led

  6,1 km

Vandringen bjuder på milsvid utsikt, lökdoftande bokskogar, knotig strandskog och en blomstrande slåtteräng.

Leden går ner mot Vättern på rullstensåsen från Stocklyckes parkering. Efter 200 meter kommer du till en slåtteräng – en av de artrikaste och mest hotade naturtypernai Sverige.

Från Stocklycke hamn slingrar sig leden via Rödgavelns grotta genom en omväxlande kustskog mot Bokskogens naturreservat. Strax söder om reservatet byggde Ellen Key 1910 sitt smakfulla hus Strand enligt andan ”ett hem för själen”. Sverkersgården strax efter Strand är en gammal kryptkyrka. Stigen passerar Ombergs turisthotell och går sedan brant upp till Ombergs högsta punkt, Hjässan, där vyerna över Östgötaslätten, Tåkern och Vättern väntar. Runt Hjässan finns lämningar av Hjässaborgen, den största av Ombergs fornborgar.

Dammen i Mörkahålkärrets naturreservat hyser paddor, grodor och andra vattendjur. Håll utkik efter snokar på grodjakt! Sista sträckan av leden går genom en vacker bokskog.

uMappdf


Älvarumsleden

  7,5 km

Möt branternas och grannaturskogens mångfald, upplev Vätterns dramatik och besök fina utsiktspunkter.

Ett par hundra meter efter start går stigen i en så kallad slukränna, ett spår efter istiden. Norr om Pers sten följer en trolsk och mycket vacker sträcka ner mot Älvarums udde . Vättern skymtar mellan ädellövskogens träd och ståtliga granar. Vid Älvarums udde kan man ta sig ner till klapperstensstranden för att bada eller dra upp en middagsfisk. Strax norr om udden ligger Storpissans naturreservat . Bäcken Storpissan som rinner längs reservatets nordgräns bildar på våren en kraftig stråle rakt ut i Vättern.

Gör gärna en avstickare till Marbergets stup, med magnifik utsikt över Vättern och Ombergsskogarna. På hemvägen passeras Borggården, den mest välbevarade av bergets tre fornborgar, och kalkkärret i Mörkahålkärrets naturreservat.

uMappdf


Ombergsleden (Omberg runt/Östgötaleden)

  ca. 27 km

Längs vandringsleden ligger gräddan av bergets natur- och kultursevärdheter. Västra väggar, Alvastra och Ellen Keys Strand är vida kända i Sverige och utomlands, men längs vägen finner du också mindre kända smultronställen som Bockakyrkogården och Renstadfällan.

Vägen upp till Storpissans naturreservat beskrivs i "Älvarumsleden". Norr om Storpissans utlopp finns ett eklandskapsområde 20 som minner om djurgårdsepoken då berget var kunglig jaktpark. Här betar åter boskap. Vandringen fortsätter, förbi den kalkrika Vitlerbäcken, mot utsiktspunkten Västra väggar. Här kan du spana ner i Vätterns klara vatten 100 meter från ovan. Vid Drottning Ommas borg finns murrester av en 1500 år gammal fornborg. Här får man utsikt över det anrika Borghamn med kalkstensbrottet, hamnen och Bockakyrkogården.

På vandringen längs östra Omberg möter du snart Östgötaslätten. Du passerar bland annat Ombergslidens naturreservat som hyser några av Östergötlands främsta orkidékärr och Renstadfällans blomsterrika naturbetesmarker med utsikt mot Tåkern och slätten. Vid Höje Lilläng passerar du unika hagmarks- och slåtterängsmiljöer. Stanna gärna till och läs om det naturvårdsprojekt som pågår här. På Ombergs sydsluttning möter du vidsträckta bok-, ask- och almskogar. Alvastra kloster utgörs av ståtliga ruiner av det medeltida cistercienserklostret. Leden från Ombergs turisthotell och tillbaka till startpunkten Stocklycke beskrivs – i motsatt riktning – under ”Ellen Keys led”.

uMappdf

Ombergsleden ingår i Svenska Turistföreningens Signaturled Omberg (Boxholm-Borghamn, 85 km). En signaturled är vacker och innehåller spektakulära naturupplevelser. Ledens naturtyp är karaktäristisk för sin landsdel. I Sverige finns 12 signaturleder. Har man vandrat samtliga, får man diplom.


[Texter över naturstigar och vandringsleder publiceras med tillstånd av Sveaskog]

Ekopark Omberg
Broschyr Ekopark Omberg
Broschyr Vandringsleder Ekopark Omberg


Pilgrimsleder

Marialeden

   10,3 km / 15 km

Marialeden är en kortare endagsvandring på ca 10,5 km som går från Borghamn genom Ombergs vackra ekopark och förbi Mariadöttrarnas kloster - Heliga Hjärtas kloster, Ombergsliden, Västra Väggar och Drottning Ommas Borg.

Vill man vandra en timme till, följer man efter Svartsvall stigen till Hälle källor och sedan Norra Sjövägen mot Västra väggar.

uMappdf


Klosterleden Alvastra-Vadstena

Klosterleden: Vägval på Skedagatan

   40 km

På Klosterleden från Alvastra kloster till Vadstena vandrar man över östgötarnas heliga berg, Omberg, Man beundrar utsikten över Vättern, besöker Heliga Hjärtas Kloster, vandrar över östgötaslätten och kommer fram till pilgrimsmålet Klosterkyrkan i Vadstena. Du kan övernatta i något av STF:s vandrarhem i Stocklycke och Vadstena, Borghamns vandrarhem eller på Pilgrimscentrum i Vadstena.

Hela Klosterleden, som sträcker sig från Kolmården i norr och från Alvastra i söder till Vadstena, har fått sitt namn av att den passerar 11 kloster och 5 olika klostertraditioner.

Klosterleden startar vid Alvastra kloster. Via Hjässan och Stocklycke kommer man till Västra väggar. Där kan man välja att ta vägen via Svartsvall, Ombersliden förbi Heliga Hjärtas kloster till Borghamn eller Rogslösa eller att vandra direkt till Borghamn.


Pilgrimscentrum Vadstena
Marialeden Karta och information
Klosterleden Alvastra-Vadstena (2013)
Guidebook Klosterleden Alvastra-Vadstena (2016)