Om Kulturguidningar i Dal

Välkommen att följa med en guide på en vandring eller resa i Östgöta Dals spännande historia.

Dal inramas av Vadstena, Vättern, Omberg och Tåkern och bjuder på Sveriges äldsta medeltida kyrkor, fornlämningar, vacker natur och det mycket intressanta området i Borghamns äldsta del. Från hamnen och stenbrottsområdet nedanför Drottning Ommas Borg har sten levererats till många byggnader i Sverige sedan 1100-talet. Än idag pågår brytning och bearbetning av kalksten i Borghamn.


Kontakt

Bernd Beckmann
Skedagatan 208, 592 93 Borghamn
 0143-201 19,  076-765 1317

Kristina Tengvall
Lokvägen 2, 592 93 Borghamn
 0143-202 40,  072-222 2507


Sten födde Borghamn

Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del

Borghamn hamnen och stenbrott. Bildkälla: Sjöhistoriska Museet
Kulturhistorisk guidning i Borghamns äldsta del. Foto: Bernd Beckmann

Hamnen - Göta kanalbolags och Kronoarbetskårens f.d. anläggning (Vandrarhemmet) - Ombergs stenbrott - Fiskemuseet - Bockakyrkogården mm

Nedanför Ommaborgen pågår kalkstenbrytning sedan 1100-talet och mycket sten har leverats till många kända byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Leveranser till bygget av Göta Kanal och Karlsborgs fästning var anledningen till att hamnen med sina intressanta byggnader anlades och orten fick sitt namn. Varför ser hamnområdet ut som det gör? Vem är begravd på Bockakyrkogården? Följ med vår guide på en visning av Borghamns äldsta del.

Sten födde Borghamn, guidning i Borghamns äldsta delen. Foto: Bernd Beckmann

Tider 2017
Lördagar 6/5 - 30/9 kl. 15.00
Söndag 3/9 kl. 15.00
Onsdagar 28/6 - 16/8 kl. 17.00

Plats
Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn.

Priser
100 kr Vuxen, 50 kr barn (8-15 år), 250 kr familj. Kontantbetalning.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med

Gruppguidningar
efter överenskommelse,
5-25 personer,
smågruppspriser.

Sten födde Borghamn - Special I

Visning av Borghamns Stenförädling

Sten födde Borghamn, Visning av Borghamns Stenförädling. Foto: Borghamns Stenförädling AB

Brytning av kalksten pågår i Borghamn sedan 1100-talet och sten har leverats till många kännda byggnader i Sverige så som Vadstena Klosterkyrka. Borghamns Stenförädling AB är ett modernt familjeföretag i den traditionen. Företaget grundades 1951 och har mycket stor erfarenhet av bearbetning och förädling av olika stenmaterial. Mats-Ola Ericsson är tredje generationens företagsledare.

Företaget har specialiserat sig starkt inom två områden; kvalificerade stenhuggeriarbeten och objektanpassad produktion av byggnadssten.


Datum och tid 2017
Onsdag 8/3 kl. 14.30

Plats
Borghamns Stenförädling, Stenvägen 6, 592 93 Borghamn

Pris
Fri guidning.
Föranmälan erfordras:  0143-201 19,  076-765 1317 eller .

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med


Sten födde Borghamn - Special II

Kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår

Sten födde Borghamn, kulturhistorisk vandring i stenbrytningens spår. Foto: Bernd Beckmann
Följ med vår guide och upptäck Ombergs stenbrott och området omkring stenbrottet (Brottsledet, Ombergs f.d. djurpark, bebyggelsen vid brottet, Borghamns första affär, byvägen mot Omberg).

Efter en promenad utmed Vätterns strand avslutas vandringen vid f.d. Bårstads stenbrott. Ta med vattentätta och fasta skor.

Datum och tid 2017
Lördag 11/3 kl. 15.00

Plats
Samling vid Vandrarhemmet i Borghamn.

Priser
100 kr Vuxen, 50 kr barn (8-15 år), 250 kr familj. Kontantbetalning.

Arrangör
Kulturguidningar i Dal
i samarbete med