Vi välkomnar dig att vandra på Ombergs stigar och vandringsleder och njuta av höstens färger. Som dagsbesökare vill du förmodligen bara ta korta promenader i vackra omgivningar och vandra i en timme eller två. Omberg erbjuder många möjligheter utanför dom klassiska vandringslederna. UpplevVadstena.se - regionens ledande besöksguide - presenterar här ett urval från norr till söder.

Alla turförslag börjar vid en parkeringsplats och återvänder till samma ställe. Vid enstaka startpunkter finns rastplats, vindskydd, grillplats och torrtoalett. Välkommen till Omberg under den vackraste tiden av året.

För bättre orientering erbjuder vi en översiktskarta och en karta för varje enskilt turförslag, både online (uMap) och som en utskrivbar version [pdf]. I uMap-versionen kan du aktivera din position och centrera kartan på den. Vi vill påpeka att det inte finns någon fullständig mobiltäckning på Omberg.


Naturstig till Gretas trädgård
3,5 km. Beräknad tid 1 h 15 min

Omberg vid Getaryggen. Foto: Bernd Beckmann


Ett privat initiativ från Borghamn inrättade denna naturstig på norra Omberg till Björkens lycka vid Vallgatan och Gretas trädgård mellan Vallgatan och f.d. Långebergsvägen. Innan djurgårdsepoken fanns odlad mark på norra Omberg. Området kallades Gretas trädgård. Minst fyra bosättare delade på 4-5 tunnland öppen jord. När Ombergs djurpark uppfördes belagstogs alla fastigheter och marken här blev odlad med spanmål och gräs till vinterfoder för kronhjortarna. 1805 upphörde djurgården och marken arrenderades till arrendatorn av Borg. Den sista som brukade jorden var Ernst Björk. Arrendet upphörde 1958 och all jord planterades med granskog.

Stigen börjar och slutar vid Brottsledet, följer delar av Ombergsleden och är märkt med vägvisare och röda markeringar (två röda punkter). Vid Björkens lycka och Gretas trädgård finns förklarande skyltar. Området har drabbat delvis hårt av stormen Gudrun. Det handlar inte om kalhygge.

Går du ner Vallgatan mot Borghamn och närmar dig platsen Borg, kan du ta en avstickare till Drottning Ommas Borg och njuta av utsikten över Vättern.

Faciliteter:

 • Brottsledet: Informationstavla, parkering

uMappdf


Ostmossen-Ombergsliden runda
4,2 km. Beräknad tid 1 h 20 min.

Ostmossen-Ombergsliden runda


En runda, som passar Hl. Hjärtas klostrets gäster samt dagsbesökare på Omberg. Ta i början gärna en sväng genom naturreservatet och följ sedan vägen mot Väversunda förbi Hl. Hjärtas kloster och Karlsgården. Efter Karlsgården sväng till höger på Ostmossevägen, en f.d. motorbacke. Ostmossens naturreservat ligger till vänster och höger. Till höger syns även gamla vägen till Swartzvall. Uppe på berget sväng återigen till höger och följ Vallgatan en kort sträcka. Direkt innan korsningen med Ombergsleden (Omberg runt/Östgötaleden) avgår till höger vägen tillbaka till Ombergsliden. Ta gärna avstickaren till Mountain Lodge och njut av utsikten över slätten och Tåkern.

I Ostmossen finns en mycket rik fjärilsfauna och ett av Östergötlands förnämsta kalkkärr. På våren blommar gullvivor vackert i hagmarkerna. I de kalkrika, men näringsfattiga, kärrmarkerna vid Ombergsliden är växternas mångfald och skönhet slående. Här kan du njuta av talrika orkidéer, däribland den ovanliga luktsporren.

Faciliteter:

 • Ombergliden: Picknickbord, informationstavla, torrtoa (rullstolanpassad), parkering
 • Ombergslidens Mountain Lodge: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Ostmossens naturreservat
Omberglidens naturreservat

Marbergenrunda
4,4 km. Beräknad tid 1 h 30 min.

Marbergenrunda


Marbergenrunda

Startpunkten är litet dold på Surmossevägen mellan Sjövägen och Vallgatan. Stigen upp till Ombergs mest spännande utsiktsplats är ganska brant. Därför tar turen en bekvämare väg förbi Surmossen, en kort sträcka över Vallgatan och sedan genom skog, öppen mark och Ragelskärr, tills man står vid branten och kan njuta av den spektakulära utsikten över Storpissans naturreservat samt Vättern mot Västra Götaland. Det är bara en kort sträcka tillbaka till parkeringen, dock som sagt brant.

Faciliteter:

 • Marbergens/Storpissans parkering: Picknickbord, grillplats, parkering
 • Surmossvägen: informationstavla

uMappdf

Stora Höje rundan
3,6 km. Beräknad tid 1 h

Träd vid Höje Lilläng


Promenaden går motosols runt Höje och följer Turistvägen, Vallgatan, Tillyvägen, Bastavägen och sedan Nyhagenvägen till Nyhagenkärret. Där svänger man till vänster på Ombergsleden (Omberg runt leden/ Östgötaleden) och fortsätter genom skogen till Höje Lilläng och tillbaka till parkeringen. Inga kraftiga backar eller konstigheter.
Vill ni gå med barnvagn, ta lilla Höjerundan (2,8 km) istället.

Faciliteter:

 • Höje Lilläng parkering: Torrtoa, parkering
 • Höje Lilläng: Grillplats, picknickbord

uMappdf

Genom skog och kärr (stora skogsrundan)
3,5 km. Beräknad tid 1 h

Mörkahålkärret vid Älvarumsleden


En uppskattad rundslinga som följer sista biten av Skogsslingan (Träd och buskar), passerar Ombergs (Sveriges) högsta gran, följer Bastavägen samt Tillyvägen till och med Mörkahålkärrets naturreservat. Genom reservatet leder spänger och sista biten går genom skogen tillbaka till Hjässatorget.

Faciliteter:

 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, informationstavlor, torrtoa, parkering
 • Tillyvägen, korsning med Gröna Vägen: Picknickbord
 • Mörkahålkärret: Informationstavlor

uMappdf

Hjässarundan
4,1 km (alt. 4,0 km). Beräknad tid 1 1/2 h.

Utsiktstorn på Hjässan Foto: Jim Löfgren

Höst vid dammen i Mörkahålkärret

Turförslaget är 2 km kortare än Ellen Keys led och lättare att gå. Kan även passa barnvagnar. Turen startar vid "Dödisgropen" och leder genom bokskogen ovanför Södra Sjövägen. Från Skjutbanevägen följer man Ellen Keys led upp på Hjässan och via Hjässatorget och Mörkahålkärrets naturreservat tillbaka till Stocklycke.

Faciliteter:

 • Stocklycke vandrarhem och café: Vandrarhem, café
 • Stocklycke Ekoparkcenter: Grillplats, picknickbord, torrtoa (rullstolanpassad), informationstavlor, parkering, ställplatser och service för husbilar
 • Hjässan: picknickbord
 • Hjässatorget: vindskydd med grillplats, picknickbord, informationstavlor, torrtoa, parkering
 • Bokskogen: Tre picknickbord (bakom vandrarhemmet, bakom första bron vid Tillyvägen, ett på övre bron över Stocklyckebäcken)

uMappdf